Chào mừng!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi..

Đăng ký ngay!

BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - In đậm, in nghiêng, gạch chân và gạch ngang

  Làm cho văn bản được in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc xuyên suốt.
  Example:
  Đây là [B]in đậm[/B] text.
  Đây là [I]in nghiêng[/I] text.
  Đây là [U]gạch chân[/U] text.
  Đây là [S]gạch ngang[/S] text.
  Output:
  Đây là in đậm text.
  Đây là in nghiêng text.
  Đây là gạch chân text.
  Đây là gạch ngang text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của văn bản được bọc.
  Example:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Tạo một liên kết sử dụng văn bản được bọc làm mục tiêu.
  Example:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Liên kết văn bản được bọc đến trang web hoặc địa chỉ email được chỉ định.
  Example:
  [URL=https://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Liên kết đến hồ sơ của người dùng. Điều này thường được chèn tự động khi đề cập đến một người dùng.
  Example:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Output:
  admin admin
 • [IMG] - Hình ảnh

  Hiển thị một hình ảnh, sử dụng văn bản được bọc làm URL.
  Example:
  [IMG]https://forum.caulacbodautuhanoi.com/logo1.png[/IMG]
  Output:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Nhúng phương tiện truyền thông từ các trang web được phê duyệt vào tin nhắn của bạn. Bạn nên sử dụng nút phương tiện trong thanh công cụ soạn thảo.
  Trang web được phê duyệt: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Example:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  Example:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Căn chỉnh văn bản

  Thay đổi liên kết trong văn bản.
  Example:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Trích dẫn văn bản

  Hiển thị văn bản đó đã được trích dẫn từ nguồn khác. Bạn cũng có thể quy tên của nguồn.
  Example:
  [QUOTE]Trích dẫn văn bản[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Họ nói cái gì đó[/QUOTE]
  Output:
  Trích dẫn văn bản
  A person nói:
  Họ nói cái gì đó
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Ẩn văn bản có thể chứa các phần tử tiết lộ để người xem phải bấm vào để xem.
  Example:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Cho phép bạn hiển thị nội dung văn bản trong số các nội dung thông thường ẩn văn bản có thể chứa nội dung và phải được người xem nhấp vào để xem.
  Example:
  Bạn phải bấm vào đây [ISPOILER]word[/ISPOILER] để xem nội dung
  Output:
  Bạn phải bấm vào đây word để xem nội dung
 • [CODE] - Programming code display

  Hiển thị văn bản bằng một trong một số ngôn ngữ lập trình, làm nổi bật cú pháp nếu có thể.
  Example:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  Code:
  General
  code
  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code
  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Cho phép bạn hiển thị mã nội tuyến giữa các nội dung bài bình thường. Cú pháp sẽ không được làm nổi bật.
  Example:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Example:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [TABLE] - Bảng

  Đánh dấu đặc biệt để hiển thị các bảng trong nội dung của bạn.
  Example:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain text

  Vô hiệu hóa dịch mã BB trên văn bản được bọc.
  Example:
  [PLAIN]Đây không phải là [B]in đậm[/B] văn bản.[/PLAIN]
  Output:
  Đây không phải là [B]in đậm[/B] văn bản.
 • [ATTACH] - Chèn tệp đính kèm

  Chèn một file đính kèm tại các điểm quy định. Nếu tệp đính kèm là hình ảnh, hình thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấp vào nút thích hợp.
  Example:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Kích thước đầy đủ: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  Nội dung của các tập tin đính kèm này sẽ hiển thị ở đây.
 • [CHARGE=option] - Charge

  Charging users to view your content.
  Example:
  [CHARGE=5]Nó có giá 5 tín dụng để xem văn bản này.[/CHARGE]
  Output:
  Nó có giá 5 tín dụng để xem văn bản này.
Top